Prüfungsergebnisse 2017

Agility


Datum

Name d. Hundes

Name d. Besitzers

Art d. Prüfung

Ort d. Prüfung

Name d. Richters

Zuerkannte Beurteilung

 07.01.2017 Tuwa  P. & K. Schwarz   Get the contact    M. Piske 
 07.01.2017 Tuwa  P. & K. Schwarz  Get the contact    
           

Ausdauerprüfung


Datum

Name d. Hundes

Name d. Besitzers

Art d. Prüfung

Ort d. Prüfung

Name d. Richters

Zuerkannte Beurteilung

             
             
             

 

Stöberprüfung

Datum

Name d. Hundes

Name d. Besitzers

Art d. Prüfung

Ort d. Prüfung

Name d. Richters

Zuerkannte Beurteilung

 12.03.2017 Jim Beam of little willy willys   E. Peinhaupt StPr3 SV OG Borken  L. Vortkamp  SG [91 Pkt.] 
 01.04.2017 Jim Beam of little willy willys   E. Peinhaupt StPr3  OG Gescher Wolters  V [96Pkt.] 
             


Begleithund


 

Datum

Name d. Hundes

Name d. Besitzers

Art d. Prüfung

Ort d. Prüfung

Name d. Richters

Zuerkannte Beurteilung

             
             
             

IPO


Datum

Name d. Hundes

Name d. Besitzers

Art d. Prüfung

Ort d. Prüfung

Name d. Richters

Zuerkannte Beurteilung

             
             
             
             

Obedience


Datum

Name d. Hundes

Name d. Besitzers

Art d. Prüfung

Ort d. Prüfung

Name d. Richters

Zuerkannte Beurteilung

23.04.2017 Jim Beam of little willy willys E. Peinhaupt FCI 1 SV OG Herten M. Barten G [218,5Pkt.]
28.05.2017 Wallaroo Slingshot K. Schnadhorst Obedience 2 AHC Beckum S. Heemann /D. Bonner V [280Pkt]
             
             
             

Rally Obedience


Datum

Name d. Hundes

Name d. Besitzers

Art d. Prüfung

Ort d. Prüfung

Name d. Richters

Zuerkannte Beurteilung

 08.10.2017

 Jim Beam of little willy willys

E: Peinhaupt 

 Klasse B

 SV OG Stadtlohn

M. Runte 

v [90Pkt.] 


Rettungshunde

Datum

Name d. Hundes

Name d. Besitzers

Art d. Prüfung

Ort d. Prüfung

Name d. Richters

Zuerkannte Beurteilung